วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 5,000 บาท

ช้อปออนไลน์คุ้มทุกไอเทม
รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม
พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันออนไลน์ JD Central (JD.co.th), LAZADA Thailand และShopee Thailand ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,000 – 7,999 บาท 100 บาท
8,000 – 19,999 บาท 350 บาท
20,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TOL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

พิเศษ 2 : แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15%
สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม (ไม่มีขั้นต่ำ)

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

15%

10%
หมายเหตุ : จำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียน SMS เพื่อแลกคะแนนสะสม : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ POL ตามด้วยคะแนนเท่ายอดซื้อ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

เงื่อนไขโปรโมชันรับเครดิตเงินคืน :

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
รายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่กำหนดและตามเงื่อนไข ผ่าน เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ได้แก่ JD Central (JD.co.th), LAZADA Thailand และ Shopee Thailand
โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปรับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท
กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน :

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เท่านั้น
การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่กำหนดและตามเงื่อนไข ผ่าน เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ได้แก่ JD Central (JD.co.th), LAZADA Thailand และ Shopee Thailand
สามารถแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนได้โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ที่ JD Central (JD.co.th), LAZADA Thailand และ Shopee Thailand ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 เท่านั้น
การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน บัตร ttb reserve infinite และบัตร ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 15% บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (ดังตาราง) โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และยอดการแลกคะแนนสะสมไม่รวมเศษทศนิยม โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมี สถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ
ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
การแลกคะแนนสะสมไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส

เงื่อนไขอื่น ๆ :

รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ ธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb Contact Center 1428
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65

ที่มา TTB