วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 23%

ช้อปคุ้ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 23%
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 23%
เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ Watsons ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.watsons.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Watsons TH
(การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ)

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน 8%

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
1,200 บาทขึ้นไป 100 บาท
หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TWS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

15%

12%
หมายเหตุ : ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป โดยจำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 12,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ PWS ตามด้วยคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 1 :

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
รายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 และเป็นยอดใช้จ่าย ที่ Watsons ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.watsons.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Watsons TH (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ)
เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืนพิเศษ 1 จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 2 :

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เท่านั้น
การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่าย ที่ Watsons ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.watsons.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Watsons TH ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 ซึ่งสามารถแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนได้โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน บัตร ttb reserve infinite และบัตร ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 15% บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 12% (ตามตาราง) โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หรือคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และยอดการแลกคะแนนสะสมไม่รวมเศษทศนิยม โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ
ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
การแลกคะแนนสะสมไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส

เงื่อนไขอื่น ๆ :

รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65

ที่มา TTB