วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

สั่งง่าย ได้ดีลคุ้ม

สั่งง่าย ได้ดีลคุ้ม
เมื่อสั่งอาหารผ่าน Line Man
ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ใส่โค้ด “TTBN100”
หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 60 บาท
เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ใส่โค้ด “TTBE60”
หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / วัน และจำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

เงื่อนไขโปรโมชัน :

สำหรับใช้สั่งอาหารผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของ LINE MAN ผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดา เท่านั้น
สมาชิกบัตรเครดิต จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ LINE MAN ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด โดยจะต้องกรอกรหัสส่วนลด และชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ก่อนที่จะชำระค่าอาหารเท่านั้น
ผู้ใช้ใหม่ จำกัด 500 สิทธิ์ / เดือน รวมจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
ทุกผู้ใช้ จำกัด 1,250 สิทธิ์ / เดือน รวมจำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
ระยะเวลาการรับส่วนลดนับตั้งแต่ เดือนที่ 1 คือ 1 ก.พ. 65 – 28 ก.พ. 65 เดือนที่ 2 คือ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 เดือนที่ 3 คือ 1 เม.ย. 65 – 30 เม.ย. 65 และเดือนที่ 4 คือ 1 พ.ค. 65 – 31 พ.ค. 65
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูลการใช้งานโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Help Center ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN หรือ ติดต่อ 02 026 6516
สิทธิพิเศษไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
เงื่อนไขอื่น ๆ :

รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ ธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb Contact Center 1428
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.พ. 65 – 31 พ.ค. 65

ที่มา TTB